Çevre Politikası

Piroğlu Metal, CNC işleme, cnc metal işleme, fason cnc işleri

Çevre Yönetim Sistemi Politikamız

Ürün/Hizmet sunumunda gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde “Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Büyüme” ilkesini benimseyen firmamız, kurmuş olduğu Çevre Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamaktadır;

  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
  • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
  • Çevre Mevzuat şartlarına tam uyum sağlamak.
  • Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.
  • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.
  • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
  • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek ve çevreye olan etkimizi en aza indirmek.
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak.