Kalite Politikası

Piroğlu Metal, CNC işleme, cnc metal işleme, fason cnc işleri, bilgi güvenliği politikası

Kalite Politikası

Piroğlu Metal katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyerek; tüm birimlerinde ve yönetim süreçlerindesürekli başarı için uygunluk, zamanlılık, süreklilik, farklılaşma, etkinlik, verimlilik, tutarlılık, müşteri odaklı, sağlıklı çalışma yaşamı ve güvenliği yaklaşımı ile hareket eder. Bu temel ilkeler doğrultusunda politikalarını belirlemiştir.

  • Takım ruhu içerisinde kalite kültürünü geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı,
  • Misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda kendini sürekli yenileyen ve gelişmeleri takip eden, girişimci bakış açısıyla dinamik, değişime ve gelişime açık kadrosuyla, hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı,
  • Üretimin dört temel taşı olan insan, makine, malzeme ve metotu en verimli şekilde kullanmayı,
  • Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesi ile ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir şirket olmayı,
  • Ulusal ve uluslararası tüm yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,
  • Müşteriyi en önemli değer olarak görmeyi, müşteri beklentilerini aşarak karşılamayı,müşteri taleplerini açık, şeffaf ve hızlı bir şekilde çözmeyi,
  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi,
  • Kurumumuzun tüm eğitim ve idari birimlerindeki kurumsal iç işleyiş süreçlerinin; katılımcı, kapsayıcı, şeffaf, takım ruhu odaklı, değişim ve gelişim motivasyonunu içeren kurumsal sürdürülebilirlikle yürütmeyi,
  • İnsan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi,

Benimsediğimizi tüm paydaşlarımıza duyuruyor, tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi, taahhüt ediyoruz.