İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları doğrultusunda iş süreçlerini yürütür,
  • Sürekli gelişim için çalışanlarına hakkaniyetli, etkin ve ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatlar sunar,
  • Çalışanların potansiyellerini dikkate alarak eğitim ve gelişim ortamı oluşturur,
  • Çalışanların, istek, ihtiyaç, beklenti ve değerlerini dikkate alır,
  • Rekabetçi değil işbirlikçi çalışma ortamını destekler,
  • Çalışanların motivasyonunun artırılması ve kurumsal kimliğin sahiplenilmesine yönelik faaliyetlerinde etkili iletişimi kurallarını benimser,
  • Çalışanlarına ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapı sağlayar,
  • Hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme kültürünü benimser,
  • Çalışanların kültür ve manevi değerlerini dikkate alır.

İşe Alım Süreci

Firmamızın işe alım süreci, İnsan Kaynakları Prosedürümüzde yer alan kriterlere göre yürütülmektedir. Başvurular; başvurunun yapıldığı pozisyona, başvuranın eğitim ve deneyimine göre değerlendirilmektedir.

İşe alım kaynaklarının başında Piroğlu Metal’in kendi web sayfası içerisinde acık pozisyonları ilan eden ve iş başvurusu yapılabilen bir alan bulunmaktadır ve aynı zamanda kariyer.net gibi alternatif işe alım kaynaklarından da yararlanılmaktadır.

Eğitim

Her düzeydeki çalışanlarımızın eğitimine büyük önem verilmektedir. Çalışanların mesleki gelişiminin teşvik edilmesine ve motivasyonunun artırılmasına yönelik kurumsal gelişim faaliyetleri düzenlenmektedir.Kişisel gelişim eğitimleri, mesleki eğitim aktiviteleri gibi çalışma yaşamının iyileştirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Bu doğrultuda kurumsal ve bireysel düzeyde ihtiyaçlar belirlenerek eğitim planı hazırlanmaktadır. Eğitimlerin etkinlik ve etkililiği değerlendirilmektedir. Yeni işe alımlarda ve görev değişikliklerinde işe uyum programı çerçevesinde yapılandırılmış oryantasyon programı bulunmaktadır.

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden faktörleri belirlemeye, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturulması için gerekli önlemleri almaya, güvenli, teşvik edici ve konforlu bir çalışma ortamı oluşturmaya önem gösterilmektedir. Sağlıklı çalışma yaşamının sağlanmasına yönelik yıllık hedefler belirlenmektedir. Çalışanların sağlık durumlarına ve ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Personel Performans Yönetim Sistemi

Personel Performans Yönetim Sistemi ile; organizasyonda sorumluluk taşıyan çalışanların performanslarını değerlendirerek firmanın amaçlarına ne ölçüde katkıda bulunduklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışanlarının performanslarını ölçmeye yönelik kriterler belirlenmektedir. Performans ölçümlerine göre gerektiğinde çalışan performansını artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.